Xe khách Bắc Kạn Sóc Trăng - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Bắc Kạn : 20h30 ; 18h40  ; 06h00 ; 07h10 ; 11h30 ; 04h00 ; 05h00 ; 06h45 ; 05h00 ; 09h30 ; 09h45 ; 18h00 ; 20h15 ; 08h30 ; 18h00 ; 20h30 ; 21h00 ; 21h00 ; 23h30 ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Sóc Trăng : 05h30 ; 07h30 ; 13h30 ; 13h30 ; 06h00 ; 05h30 ; 05h30 ; 08h30 ; 11h30 ; 19h00 ; 22h30 ; 23h30 ; 14h15 ; 08h30 ; 14h15 ; 15h00 ; 15h05 ; 05h00 ; 19h15 ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

 

Bạn ấn bấm vào nút “ ĐẶT VÉ “ bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay cho bạn.

 

ĐẶT VÉ

 

Tổng quát giờ xe chạy tại Bắc Kạn : 20h30 ; 18h40  ; 06h00 ; 07h10 ; 11h30 ; 04h00 ; 05h00 ; 06h45 ; 05h00 ; 09h30 ; 09h45 ; 18h00 ; 20h15 ; 08h30 ; 18h00 ; 20h30 ; 21h00 ; 21h00 ; 23h30 ;

Nhà xe 97B-97816 xuất bến lúc 20h30 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-89544 xuất bến lúc 18h40  - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-11272 xuất bến lúc 06h30 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-13000 xuất bến lúc 06h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-14728 xuất bến lúc 07h10 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-16456 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-18184 xuất bến lúc 04h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-15432 xuất bến lúc 05h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-21212 xuất bến lúc 06h45 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-26992 xuất bến lúc 05h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-32772 xuất bến lúc 09h30 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-38552 xuất bến lúc 09h45 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-44332 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-02315 xuất bến lúc 20h15 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-78879 xuất bến lúc 08h30 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-87851 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-98945 xuất bến lúc 20h30 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-10250 xuất bến lúc 21h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-11294 xuất bến lúc 21h00 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Nhà xe 97B-12338 xuất bến lúc 23h30 - Bến xe Bắc Kạn đi Bến xe Sóc Trăng

Tổng quát giờ xe chạy tại Sóc Trăng : 05h30 ; 07h30 ; 13h30 ; 13h30 ; 06h00 ; 05h30 ; 05h30 ; 08h30 ; 11h30 ; 19h00 ; 22h30 ; 23h30 ; 14h15 ; 08h30 ; 14h15 ; 15h00 ; 15h05 ; 05h00 ; 19h15 ;

Nhà xe 97B-97816 xuất bến lúc 05h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-89544 xuất bến lúc 07h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-11272 xuất bến lúc 12h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-13000 xuất bến lúc 13h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-14728 xuất bến lúc 13h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-16456 xuất bến lúc 06h00 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-18184 xuất bến lúc 05h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-15432 xuất bến lúc 05h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-21212 xuất bến lúc 08h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-26992 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-32772 xuất bến lúc 19h00 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-38552 xuất bến lúc 22h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-44332 xuất bến lúc 23h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-02315 xuất bến lúc 14h15 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-78879 xuất bến lúc 08h30 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-87851 xuất bến lúc 14h15 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-98945 xuất bến lúc 15h00 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-10250 xuất bến lúc 15h05 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-11294 xuất bến lúc 05h00 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn

Nhà xe 97B-12338 xuất bến lúc 19h15 - Bến xe Sóc Trăng đi Bến xe Bắc Kạn


THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021