Xe khách Phú Thọ Sài Gòn Hồ Chí Minh - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Phú Thọ : 08h(m10,20,30 al) ; 09h ; 11h ; 12h ; 13h ; 14h ; 15h ; 16h ; 21h ; vào nam : 03 8 13 18 23 28 ( AL ) 6h30 ra bắc : 1 5 11 15 21 25 ( AL ) ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Sài Gòn : 06h (m4 al ra) ; 10h ; 12h ; 13h ; 14h ; 15h ; 16h ; 17h ; 18h ; 01,5,11,15,21,25 al 4h ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

 

Bạn ấn bấm vào nút “ ĐẶT VÉ “ bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay cho bạn.

 

ĐẶT VÉ

 

Tổng quát giờ xe chạy tại Phú Thọ : 08h(m10,20,30 al) ; 09h ; 11h ; 12h ; 13h ; 14h ; 15h ; 16h ; 21h ; vào nam : 03 8 13 18 23 28 ( AL ) 6h30 ra bắc : 1 5 11 15 21 25 ( AL ) ;

Nhà xe Ngọc Hưng xuất bến lúc 08h(m10,20,30 al) - Phú Thọ đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-01893 xuất bến lúc 09h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-20384 xuất bến lúc 10h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-52674 xuất bến lúc 11h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-5736 xuất bến lúc 12h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-00187 xuất bến lúc 13h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-33816 xuất bến lúc 14h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-55246 xuất bến lúc 15h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-1135 xuất bến lúc 16h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe 19B-3466 xuất bến lúc 21h - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Nhà xe Minh Tâm xuất bến lúc vào nam : 03 8 13 18 23 28 ( AL ) 6h30

ra bắc : 1 5 11 15 21 25 ( AL ) - Bến xe Việt Trì đi Sài Gòn

Tổng quát giờ xe chạy tại Sài Gòn : 06h (m4 al ra) ; 10h ; 12h ; 13h ; 14h ; 15h ; 16h ; 17h ; 18h ; 01,5,11,15,21,25 al 4h ;

Nhà xe Ngọc Hưng xuất bến lúc 06h (m4 al ra) - Sài Gòn  đi Phú Thọ

Nhà xe 19B-01893 xuất bến lúc 10h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-20384 xuất bến lúc 11h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-52674 xuất bến lúc 12h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-5736 xuất bến lúc 13h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-00187 xuất bến lúc 14h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-33816 xuất bến lúc 15h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-55246 xuất bến lúc 16h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-1135 xuất bến lúc 17h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe 19B-3466 xuất bến lúc 18h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì

Nhà xe Minh Tâm xuất bến lúc 01,5,11,15,21,25 al 4h - Sài Gòn  đi Bến xe Việt Trì


THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021