Xe khách Quảng Ninh - Hải Dương - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH – HẢI DƯƠNG ( CHIỀU ĐI + CHIỀU VỀ )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, xe 16 chỗ, xe 29 chỗ samco đời mới, wifi

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Hải Dương

Bạn click bấm vào “ HẢI DƯƠNG VỀ “ để xem các xe từ Hải Dương về Quảng Ninh

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Hải Dương. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI HẢI DƯƠNG

Quảng Ninh đi Hải Dương :

Móng Cái đi Hải Dương : 5h00 | 5h20 | 6h30 | 9h00 | 11h00 | 11h30 | 14h00 | 14h30 | 16h00 | 20h00 | 21h00 | 21h45

Cẩm Phả đi Hải Dương : 7h00 | 7h20 | 8h30 | 11h00 | 13h00 | 13h30 | 16h00 | 16h30 | 18h00 | 22h00 | 23h00 | 23h45

Bãi Cháy đi Hải Dương : 00h30 | 8h00 | 8h20 | 9h30 | 12h00 | 14h00 | 14h30 | 17h00 | 17h30 | 19h00 | 23h00 | 23h30

Uông Bí đi Hải Dương : 00h00 | 01h00 | 8h30 | 9h00 | 10h00 | 12h30 | 14h30 | 15h00 | 17h30 | 18h00 | 19h30 | 23h30

 

XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI HẢI DƯƠNG

Xe 6h30 - Móng Cái đi Bình Giang – 14B-018.48 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 14h00 - Móng Cái đi Thanh Hà – xe Tân Việt 34B-014.84 - xe ford 16 chỗ

Xe 11h30 - Móng Cái đi Bến Trại – xe Hiền Dũng 34B-016.30 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 16h00 - Móng Cái đi Bến Trại – xe Việt Hưng 34B-024.40 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 05h00 | 05h20 | 11h30 | 21h45 - Móng Cái đi Ninh Giang – nhà xe Phương Thái - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 10h30 ngày lẻ âm lịch - Móng Cái đi Ninh Giang – xe Tuyến Thành 34B.014.85 - xe giường nằm đời mới, wifi

 

Xe 11h00 ngày chẵn âm lịch - Móng Cái đi Ninh Giang – xe Tuyến Thành 34B-018.78 - xe giường nằm đời mới, wifi

 

 

XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI HẢI DƯƠNG

Xe 8h30 - Cẩm Phả đi Bình Giang – 14B-018.48 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 16h00 - Cẩm Phả đi Thanh Hà – xe Tân Việt 34B-014.84 - xe ford 16 chỗ

Xe 13h30 - Cẩm Phả đi Bến Trại – xe Hiền Dũng 34B-016.30 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 18h00 - Cẩm Phả đi Bến Trại – xe Việt Hưng 34B-024.40 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 07h00 | 07h20 | 13h30 | 23h45 - Cẩm Phả đi Ninh Giang – nhà xe Phương Thái - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 12h30 ngày lẻ âm lịch - Cẩm Phả đi Ninh Giang – xe Tuyến Thành 34B.014.85 - xe giường nằm đời mới, wifi

Xe 13h00 ngày chẵn âm lịch - Cẩm Phả đi Ninh Giang – xe Tuyến Thành 34B-018.78 - xe giường nằm đời mới, wifi

 

 

XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI HẢI DƯƠNG

Xe 9h00 - Hạ Long đi Bình Giang – 14B-018.48 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 16h30 - Hạ Long đi Thanh Hà – xe Tân Việt 34B-014.84 - xe ford 16 chỗ

Xe 14h00 - Hạ Long đi Bến Trại – xe Hiền Dũng 34B-016.30 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 18h30 - Hạ Long đi Bến Trại – xe Việt Hưng 34B-024.40 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 07h30 | 07h50 | 14h00 | 00h15 - Hạ Long đi Ninh Giang – nhà xe Phương Thái - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 13h00 ngày lẻ âm lịch - Hạ Long đi Ninh Giang – xe Tuyến Thành 34B.014.85 - xe giường nằm đời mới, wifi

Xe 13h30 ngày chẵn âm lịch - Hạ Long đi Ninh Giang – xe Tuyến Thành 34B-018.78 - xe giường nằm đời mới, wifi

 

 

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Hải Dương. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY :

Hải Dương đi Quảng Ninh :

Hải Dương đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Móng Cái : 4h15 | 5h00 | 6h00 | 6h30 | 8h00 | 9h30 | 10h30 | 13h00 | 17h30 | 19h00

 

XE KHÁCH HẢI DƯƠNG ĐI MÓNG CÁI

Xe 13h00 - Bình Giang đi Móng Cái – xe 14B-018.48 - xe 45 chỗ ghế ngồi

 

Xe 16h00 - Thanh Hà đi Móng Cái – xe Tân Việt 34B-014.84 - đã xác thực nhà xe

Xe 04h15 - Bến Trại đi Móng Cái – xe Hiền Dũng 34B-016.30 - xe 45 chỗ ghế ngồi

 

Xe 08h00 - Bến Trại đi Móng Cái – xe Việt Hưng 34B-024.40 - xe 45 chỗ ghế ngồi

 

Xe 05h00 | 13h00 | 20h00 - Ninh Giang đi Móng Cái – nhà xe Phương Thái - xe 45 chỗ ghế ngồi

 

Xe 09h30 ngày lẻ âm lịch - Ninh Giang đi Móng Cái – xe Tuyến Thành 34B.014.85 - giường nằm, wifi

 

Xe 09h30 ngày chẵn âm lịch - Ninh Giang đi Móng Cái – xe Tuyến Thành 34B-018.78 - giường nằm, wifi

 

 

XE KHÁCH HẢI DƯƠNG ĐI CẨM PHẢ

Xe 13h00 - Bình Giang đi Cẩm Phả – xe 14B-018.48 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 16h00 - Thanh Hà đi Cẩm Phả – xe Tân Việt 34B-014.84 - đã xác thực nhà xe

Xe 04h15 - Bến Trại đi Cẩm Phả – xe Hiền Dũng 34B-016.30 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 08h00 - Bến Trại đi Cẩm Phả – xe Việt Hưng 34B-024.40 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 05h00 | 13h00 | 20h00 - Ninh Giang đi Cẩm Phả – nhà xe Phương Thái - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 09h30 ngày lẻ âm lịch - Ninh Giang đi Cẩm Phả – xe Tuyến Thành 34B.014.85 - giường nằm, wifi

Xe 09h30 ngày chẵn âm lịch - Ninh Giang đi Cẩm Phả – xe Tuyến Thành 34B-018.78 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH HẢI DƯƠNG ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Xe 13h00 - Bình Giang đi Hạ Long – xe 14B-018.48 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 16h00 - Thanh Hà đi Hạ Long – xe Tân Việt 34B-014.84 - đã xác thực nhà xe

Xe 04h15 - Bến Trại đi Hạ Long – xe Hiền Dũng 34B-016.30 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 08h00 - Bến Trại đi Hạ Long – xe Việt Hưng 34B-024.40 - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 05h00 | 13h00 | 20h00 - Ninh Giang đi Hạ Long – nhà xe Phương Thái - xe 45 chỗ ghế ngồi

Xe 09h30 ngày lẻ âm lịch - Ninh Giang đi Hạ Long – xe Tuyến Thành 34B.014.85 - giường nằm, wifi

Xe 09h30 ngày chẵn âm lịch - Ninh Giang đi Hạ Long – xe Tuyến Thành 34B-018.78 - giường nằm, wifi

 

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021