Xe khách Quảng Ninh - Nam Định - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH – NAM ĐỊNH ( CHIỀU ĐI + CHIỀU VỀ )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, đời mới, wifi

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Nam Định

Bạn click bấm vào “ NAM ĐỊNH VỀ “ để xem các xe từ Nam Định về Quảng Ninh


Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Nam Định. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI NAM ĐỊNH

Quảng Ninh đi BigC thành phố Nam Định :

Móng Cái đi BigC Nam Định : 4h30 | 6h00 | 6h30 | 8h | 9h | 10h30 | 11h00 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00

Vân Đồn đi BigC Nam Định : 18h40 | 19h30

Cửa Ông, Mông Dương đi BigC Nam Định : 5h00 | 5h40 | 6h00 | 6h30 | 11h30 | 15h30 | 17h30 |

Cẩm Phả đi BigC Nam Định : 3h30 | 5h30 | 6h30 | 7h00 | 8h00 | 8h30 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00

Bãi Cháy đi BigC Nam Định : 4h40 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 9h30 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 22h00 | 22h30 | 23h00 |

Uông Bí đi BigC Nam Định : 5h30 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 8h30 | 9h30 | 10h00 | 11h30 | 12h30 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h30 | 23h00 | 23h30 |

 

Quảng Ninh đi Hải Hậu :

Móng Cái đi Hải Hậu : 6h00 | 7h00 | 08h30 | 18h00 | 19h30 |  20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00

Vân Đồn đi Hải Hậu : 4h40 | 5h15 | 9h15 | 10h30 | 11h00 | 12h00 | 15h45

Cửa Ông đi Hải Hậu : có thể bắt xe Móng Cái đi, hoặc xe 11h00 | 12h00 | 13h15 | 18h30 | 19h30 từ bến xe cửa ông đi

Cẩm Phả đi Hải Hậu : 00h30 ( lẻ âm lịch ) | 5h00 | 5h45 | 8h00 | 9h00 | 9h45 | 10h30 | 11h00 | 11h30 | 12h30 | 13h00 | 13h30 |  16h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 22h30 | 23h30

Bãi Cháy đi Hải Hậu : 01h30 ( lẻ âm lịch ) | 6h00 | 6h45 | 9h00 | 10h00 | 10h45 | 11h30 | 12h00 | 12h30 | 13h30 | 14h00 | 14h30 |  17h00 | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 23h00 | 23h30 | 00h00

 

Uông Bí đi Hải Hậu : 02h00 ( lẻ âm lịch ) | 6h30 | 7h15 | 9h30 | 10h30 | 11h15 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 |  17h30 | 20h30 | 21h30 | 22h30 | 23h30 | 00h00 | 00h30

--------------

Quảng Ninh đi Giao Thủy :

Móng Cái đi Giao Thủy : 21h30 ( chẵn âm lịch )

Cẩm Phả đi Giao Thủy : 23h30 ( chẵn âm lịch )

Bãi Cháy đi Giao Thủy : 00h30 ( lẻ âm lịch )

Uông Bí đi Giao Thủy : 01h00 ( lẻ âm lịch )

--------------

Quảng Ninh đi Nghĩa Hưng :

Móng Cái đi Nghĩa Hưng : 20h00 ( chẵn âm lịch )

Vân Đồn đi Nghĩa Hưng : 14h30

Cửa Ông, Mông Dương đi Nghĩa Hưng : 11h45 | 13h00 | 13h45

Cẩm Phả đi Nghĩa Hưng : 12h00 | 13h30 | 14h00 | 15h00 | 22h00 ( chẵn âm lịch )

Bãi Cháy đi Nghĩa Hưng : 13h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 23h00 ( chẵn âm lịch )

Uông Bí đi Nghĩa Hưng : 13h30 | 15h00 | 15h30 | 16h30 | 23h30 ( chẵn âm lịch )

--------------

Quảng Ninh đi Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên :

Cửa Ông đi Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên : 4h30 | 11h30 | 12h00

Cẩm Phả đi Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên : 5h00 | 12h00 | 12h30

Bãi Cháy đi Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên : 6h00 | 13h00 | 13h30

Uông Bí đi Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên : 6h30 | 13h30 | 14h00

 

XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI NAM ĐỊNH

Xe 07h30 - Móng Cái đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 18B-014.55 - giường nằm, wifi

Xe 07h30 - Móng Cái đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 14B-013.16 - giường nằm, wifi

Xe 20h30 - Móng Cái đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 18B-015.14 - giường nằm, wifi

Xe 20h30 - Móng Cái đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 14B-001.24 - giường nằm, wifi

Xe 20h30 - Móng Cái đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Minh Tuấn 18B-010.23 - giường nằm, wifi

Xe 21h00 - Móng Cái đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Quang Vinh 14B-006.70 - giường nằm, wifi

Xe 21h30 - Móng Cái đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Thuận Thảo 18B-000.63 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Móng Cái đi Giao Thủy – xe Tiến Đạt 18B-020.83 - giường nằm, wifi

Xe 20h20 - Móng Cái đi Giao Thủy – xe Phú Kiều 18B-018.19 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Móng Cái đi Nghĩa Hưng – xe Hải Phương 14B-006.88 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI NAM ĐỊNH

Xe 09h30 - Cẩm Phả đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 18B-014.55 - giường nằm, wifi

Xe 09h30 - Cẩm Phả đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 14B-013.16 - giường nằm, wifi

Xe 22h30 - Cẩm Phả đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 18B-015.14 - giường nằm, wifi

Xe 22h30 - Cẩm Phả đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 14B-001.24 - giường nằm, wifi

Xe 22h30 - Cẩm Phả đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Minh Tuấn 18B-010.23 - giường nằm, wifi

Xe 23h00 - Cẩm Phả đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Quang Vinh 14B-006.70 - giường nằm, wifi

Xe 23h30 - Cẩm Phả đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Thuận Thảo 18B-000.63 - giường nằm, wifi

Xe 22h00 - Cẩm Phả đi Giao Thủy – xe Tiến Đạt 18B-020.83 - giường nằm, wifi

Xe 23h20 - Cẩm Phả đi Giao Thủy – xe Phú Kiều 18B-018.19 - giường nằm, wifi

Xe 22h00 - Cẩm Phả đi Nghĩa Hưng – xe Hải Phương 14B-006.88 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI NAM ĐỊNH

Xe 10h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 18B-014.55 - giường nằm, wifi

Xe 10h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 14B-013.16 - giường nằm, wifi

Xe 23h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 18B-015.14 - giường nằm, wifi

Xe 23h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Đức Lộc 14B-001.24 - giường nằm, wifi

Xe 12h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Tâm Lan 18B-000.63 - giường nằm, wifi

Xe 12h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh - giường nằm, wifi

Xe 23h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Minh Tuấn 18B-010.23 - giường nằm, wifi

Xe 00h00 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Quang Vinh 14B-006.70 - giường nằm, wifi

Xe 00h30 - Bãi Cháy đi Hải Hậu, Hải Thịnh – xe Thuận Thảo 18B-000.63 - giường nằm, wifi

Xe 23h00 - Bãi Cháy đi Giao Thủy – xe Tiến Đạt 18B-020.83 - giường nằm, wifi

Xe 00h30 - Bãi Cháy đi Giao Thủy – xe Phú Kiều 18B-018.19 - giường nằm, wifi

Xe 23h00 - Bãi Cháy đi Nghĩa Hưng – xe Hải Phương 14B-006.88 - giường nằm, wifi

 

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Nam Định. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY :

BigC thành phố Nam Định đi Quảng Ninh :

BigC Nam Định đi Móng Cái : 00h00 | 01h00 | 3h00 | 3h30 | 9h30 | 10h00 | 16h30 | 19h00 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30 |

BigC Nam Định đi Vân Đồn : 01h00 | 13h00

BigC Nam Định đi Cửa Ông, Mông Dương : 1h00 | 8h00 | 8h45 | 9h30 | 10h30 | 13h00 | 15h30 | 20h30

BigC Nam Định đi Cẩm Phả : 00h00 | 01h00 | 3h00 | 3h30 | 8h00 | 8h45 | 9h15 | 9h45 | 10h00 | 10h30 | 11h30 | 13h00 | 15h00 | 16h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30

BigC Nam Định đi Bãi Cháy : 0h00 | 1h00 | 3h00 | 8h00 | 8h45 | 9h30 | 10h00 | 10h30 | 11h30 | 13h00 | 15h20 | 16h30 | 19h00 | 19h15 | 20h15 | 20h30 | 21h30 | 22h00 | 23h00 | 23h30

BigC Nam Định đi Uông Bí : 00h00 | 1h00 | 3h00 | 3h30 | 8h00 | 8h45 | 9h15 | 9h45 | 10h00 | 10h30 | 11h30 | 13h00 | 15h00 | 16h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30

Hải Hậu đi Quảng Ninh :

Hải Hậu đi Móng Cái : 7h00 | 7h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00

Hải Hậu đi Vân Đồn : 4h30 | 5h00 | 5h30 | 6h00 | 12h30 | 13h00 | 17h30

Hải Hậu đi Cửa Ông : 4h00 | 5h30 | 6h00 | 12h30 | 13h00

Hải Hậu đi Cẩm Phả : 4h00 | 4h30 | 5h00 | 5h30 | 6h00 | 7h00 | 7h30 |  12h30 | 13h00 | 17h30 | 19h30 ( chẵn âm lịch ) |  20h00 | 21h00

Hải Hậu đi Bãi Cháy : 5h00 | 5h30 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 8h00 | 8h30 |  13h30 | 14h00 | 18h30 | 20h30 ( chẵn âm lịch ) |  21h00 | 22h00

Hải Hậu đi Uông Bí : 5h30 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h30 | 9h00 |  14h00 | 14h30 | 19h00 | 21h00 ( chẵn âm lịch ) |  21h30 | 22h30

--------------

Giao Thủy đi Quảng Ninh :

Giao Thủy đi Móng Cái : 19h00 ( lẻ âm lịch )

Giao Thủy đi Cẩm Phả : 19h00 ( lẻ âm lịch )

Giao Thủy đi Bãi Cháy : 19h00 ( lẻ âm lịch )

Giao Thủy đi Uông Bí : 19h00 ( lẻ âm lịch )

--------------

Nghĩa Hưng đi Quảng Ninh :

Nghĩa Hưng đi Móng Cái : 19h30 ( lẻ âm lịch )

Nghĩa Hưng đi Vân Đồn : 6h30

Nghĩa Hưng đi Cửa Ông : 5h00 | 6h00 | 6h30

Nghĩa Hưng đi Cẩm Phả : 5h00 | 6h00 | 6h30 | 19h30 ( lẻ âm lịch )

Nghĩa Hưng đi Bãi Cháy : 5h00 | 6h00 | 6h30 | 19h30 ( lẻ âm lịch )

Nghĩa Hưng đi Uông Bí : 5h00 | 6h00 | 6h30 | 19h30 ( lẻ âm lịch )

--------------

Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên đi Quảng Ninh :

Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên đi Cửa Ông : 4h30 | 5h00 | 7h30 | 12h00

Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên đi Cẩm Phả : 4h30 | 5h00 | 7h30 | 12h00

Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên đi Bãi Cháy : 4h30 | 5h00 | 7h30 | 12h00

Trực Ninh, Xuân Trường, Ý Yên đi Uông Bí :  4h30 | 5h00 | 7h30 | 12h00

 

XE KHÁCH NAM ĐỊNH ĐI MÓNG CÁI

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Móng Cái – xe Đức Lộc 18B-014.55 - giường nằm,wifi

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Móng Cái – xe Đức Lộc 14B-013.16 - giường nằm,wifi

Xe 07h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Móng Cái – xe Đức Lộc 18B-015.14 - giường nằm,wifi

Xe 07h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Móng Cái – xe Đức Lộc 14B-001.24 - giường nằm,wifi

Xe 20h45 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Móng Cái – xe Minh Tuấn 18B-010.23 - giường nằm,wifi

Xe 20h00 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Móng Cái – xe Quang Vinh 14B-006.70 - giường nằm,wifi

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Móng Cái – xe Thuận Thảo 18B-000.63 - giường nằm,wifi

Xe 20h00 - Giao Thủy đi Móng Cái – xe Tiến Đạt 18B-020.83 - giường nằm,wifi

Xe 19h30 - Giao Thủy đi Móng Cái – xe Phú Kiều 18B-018.19 - giường nằm,wifi

Xe 19h30 - Nghĩa Hưng đi Móng Cái – xe Hải Phương 14B-006.88 - giường nằm,wifi

 

XE KHÁCH NAM ĐỊNH ĐI CẨM PHẢ

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Cẩm Phả – xe Đức Lộc 18B-014.55 - giường nằm,wifi

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Cẩm Phả – xe Đức Lộc 14B-013.16 - giường nằm,wifi

Xe 07h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Cẩm Phả – xe Đức Lộc 18B-015.14 - giường nằm,wifi

Xe 07h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Cẩm Phả – xe Đức Lộc 14B-001.24 - giường nằm,wifi

Xe 20h45 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Cẩm Phả – xe Minh Tuấn 18B-010.23 - đã xác thực nhà xe

Xe 20h00 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Cẩm Phả – xe Quang Vinh 14B-006.70 - giường nằm,wifi

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Cẩm Phả – xe Thuận Thảo 18B-000.63 - giường nằm,wifi

Xe 20h00 - Giao Thủy đi Cẩm Phả – xe Tiến Đạt 18B-020.83 - giường nằm,wifi

Xe 19h30 - Giao Thủy đi Cẩm Phả – xe Phú Kiều 18B-018.19 - giường nằm,wifi

Xe 19h30 - Nghĩa Hưng đi Cẩm Phả – xe Hải Phương 14B-006.88 - giường nằm,wifi

 

XE KHÁCH NAM ĐỊNH ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Đức Lộc 18B-014.55 - giường nằm,wifi

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Đức Lộc 14B-013.16 - giường nằm,wifi

Xe 07h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Tâm Lan - giường nằm,wifi

Xe 07h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Đức Lộc 18B-015.14 - giường nằm,wifi

Xe 07h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Đức Lộc 14B-001.24 - giường nằm,wifi

Xe 19h00 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy - giường nằm,wifi

Xe 20h45 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Minh Tuấn 18B-010.23 - giường nằm,wifi

Xe 20h00 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Quang Vinh 14B-006.70 - giường nằm,wifi

Xe 20h30 - Hải Hậu, Hải Thịnh đi Bãi Cháy – xe Thuận Thảo 18B-000.63 - giường nằm,wifi

Xe 20h00 - Giao Thủy đi Bãi Cháy – xe Tiến Đạt 18B-020.83 - giường nằm,wifi

Xe 19h30 - Giao Thủy đi Bãi Cháy – xe Phú Kiều 18B-018.19 - giường nằm,wifi

Xe 19h30 - Nghĩa Hưng đi Bãi Cháy – xe Hải Phương 14B-006.88 - giường nằm,wifi

 

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021