Xe khách Quảng Ninh - Ninh Bình - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH – NINH BÌNH ( CHIỀU ĐI + CHIỀU VỀ )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, xe samco 29 chỗ đời mới,wifi, điều hòa

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Ninh Bình

Bạn click bấm vào “ NINH BÌNH VỀ “ để xem các xe từ Ninh Bình về Quảng Ninh


Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Ninh Bình. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI NINH BÌNH

Quảng Ninh đi BigC thành phố Ninh Bình :

Móng Cái đi BigC Ninh Bình : 4h30 | 6h00 | 6h30 | 8h | 9h | 10h30 | 11h00 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00

Vân Đồn, Cửa Ông, Mông Dương đi Ninh Bình : 5h00 | 5h40 | 6h00 | 6h30 | 11h30 | 15h30 | 17h30 | 18h40 | 19h30 hoặc các giờ xe chạy Móng Cái bên trên.

Cẩm Phả đi BigC Ninh Bình : 3h30 | 5h30 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 8h00 | 8h30 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00

Bãi Cháy đi BigC Ninh Bình : 4h40 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 9h30 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 22h00 | 22h30 | 23h00 |

Uông Bí đi BigC Ninh Bình : 5h30 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 8h30 | 9h30 | 10h00 | 11h30 | 12h30 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h30 | 23h00 | 23h30 |

 

Quảng Ninh đi Kim Sơn :

Móng Cái đi Kim Sơn : 08h00 | 18h00 | 20h00

Cửa Ông đi Kim Sơn : có thể bắt xe Móng Cái đi, hoặc xe 5h30 | 12h00 | 16h30 từ bến xe cửa ông đi

Cẩm Phả đi Kim Sơn : 6h00 | 10h00 | 12h30 | 17h00 | 20h00 | 22h00

Bãi Cháy đi Kim Sơn : 7h00 | 11h00 | 13h30 | 18h00 | 21h00 | 23h00

Uông Bí đi Kim Sơn : 7h30 | 11h30 | 14h00 | 18h30 | 21h30 | 23h30

--------------

Quảng Ninh đi Nho Quan :

Móng Cái đi Nho Quan : 08h00 ( lẻ âm lịch ) | 20h30

Cẩm Phả đi Nho Quan : 10h00 ( lẻ âm lịch ) | 22h30

Bãi Cháy đi Nho Quan : 6h30 | 11h00 ( lẻ âm lịch ) | 23h30

Uông Bí đi Nho Quan : 7h00 | 11h30 ( lẻ âm lịch ) | 00h00 

 

XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI NINH BÌNH

Xe 08h00 - Móng Cái đi bến xe Ninh Bình – Anh Thắng 35B-009.35 - xe Samco 29 chỗ đời mới

Xe 18h00 - Móng Cái đi Kim Sơn – Vũ Ngữ - 35B-004.28 - xe Samco 29 chỗ đời mới

Xe 19h00 - Móng Cái đi Kim Sơn – Cường Thúy - 35B-009.68 - xe giường nằm, wifi

Xe 20h30 - Móng Cái đi Nho Quan – Quân Nam - 14B-024.00 - xe giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI NINH BÌNH

Xe 10h00 - Cẩm Phả đi bến xe Ninh Bình – Anh Thắng 35B-009.35 - xe Samco 29 chỗ đời mới

Xe 20h00 - Cẩm Phả đi Kim Sơn – Vũ Ngữ - 35B-004.28 - xe Samco 29 chỗ đời mới

Xe 21h00 - Cẩm Phả đi Kim Sơn – Cường Thúy - 35B-009.68 - xe giường nằm, wifi

Xe 22h30 - Cẩm Phả đi Nho Quan – Quân Nam - 14B-024.00 - xe giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI NINH BÌNH

Xe 11h00 - Bãi Cháy đi bến xe Ninh Bình – Anh Thắng 35B-009.35 - xe Samco 29 chỗ đời mới

Xe 21h00 - Bãi Cháy đi Kim Sơn – Vũ Ngữ - 35B-004.28 - xe Samco 29 chỗ đời mới

Xe 22h00 - Bãi Cháy đi Kim Sơn – Cường Thúy - 35B-009.68 - xe giường nằm, wifi

Xe 23h30 - Bãi Cháy đi Nho Quan – Quân Nam - 14B-024.00 - xe giường nằm, wifi

Xe 12h30 - Bãi Cháy đi Nho Quan – Hải Thắng - xe Samco 29 chỗ đời mới

 

 

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Ninh Bình. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY NINH BÌNH ĐI QUẢNG NINH

BigC TP.Ninh Bình đi Quảng Ninh :

BigC Ninh Bình đi Móng Cái : 4h30 | 6h00 | 6h30 | 8h | 9h | 10h30 | 11h00 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00

BigC Ninh Bình đi Vân Đồn, Cửa Ông, Mông Dương : 01h00 | 8h00 | 09h00 | 09h30 | 10h30 | 15h30 | 20h30 hoặc các giờ xe đi Móng Cái bên trên đều đi qua.

BigC Ninh Bình đi Cẩm Phả : 00h30 | 2h30 | 3h00 | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 9h30 | 10h00 | 11h00 | 12h30 | 15h00 | 16h00 | 18h30 | 19h00 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30

BigC Ninh Bình đi Bãi Cháy : 00h30 | 2h30 | 3h00 | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 9h30 | 10h00 | 11h00 | 12h30 | 15h00 | 16h00 | 18h30 | 19h00 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30

BigC Ninh Bình đi Uông Bí : 00h30 | 2h30 | 3h00 | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 9h30 | 10h00 | 11h00 | 12h30 | 15h00 | 16h00 | 18h30 | 19h00 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30

 

Kim Sơn đi Quảng Ninh :

Kim Sơn đi Móng Cái : 08h00 | 18h00 | 20h00

Kim Sơn đi Cửa Ông : có thể bắt xe kim sơn đi móng cái hoặc xe 5h15 | 9h00 | 12h30 từ bến xe kim sơn đi cửa ông.

Kim Sơn đi Cẩm Phả : 5h00 | 6h00 | 6h30 | 9h00 | 12h30 | 16h30 | 18h20

Kim Sơn đi Bãi Cháy : 5h00 | 6h00 | 6h30 | 9h00 | 12h30 | 16h30 | 18h20

Kim Sơn đi Uông Bí : 5h00 | 6h00 | 6h30 | 9h00 | 12h30 | 16h30 | 18h20

--------------

Nho Quan đi Quảng Ninh :

Nho Quan đi Móng Cái : 08h00 ( lẻ âm lịch ) | 20h30

Nho Quan đi Cẩm Phả : 6h30 ( chẵn âm lịch ) | 18h30

Nho Quan đi Bãi Cháy : 6h30 ( chẵn âm lịch ) | 12h30 | 18h30

Nho Quan đi Uông Bí : 6h30 ( chẵn âm lịch ) | 12h30 | 18h30

 

XE KHÁCH NINH BÌNH ĐI MÓNG CÁI

Xe 07h30 - Bến xe Ninh Bình đi Móng Cái – Anh Thắng 35B-009.35 - xe Samco 29 chỗ

Xe 06h00 - Kim Sơn đi Móng Cái – Vũ Ngữ - 35B-004.28 - xe Samco 29 chỗ

Xe 04h00 - Kim Sơn đi Móng Cái – Cường Thúy - 35B-009.68 - đã xác thực nhà xe

Xe 18h30 - Nho Quan đi Móng Cái – Quân Nam - 14B-024.00 - đã xác thực nhà xe

 

XE KHÁCH NINH BÌNH ĐI CẨM PHẢ

Xe 07h30 - Bến xe Ninh Bình đi Cẩm Phả – Anh Thắng 35B-009.35 - xe Samco 29 chỗ

Xe 06h00 - Kim Sơn đi Cẩm Phả – Vũ Ngữ - 35B-004.28 - xe Samco 29 chỗ

Xe 04h00 - Kim Sơn đi Cẩm Phả – Cường Thúy - 35B-009.68 - đã xác thực nhà xe

Xe 18h30 - Nho Quan đi Cẩm Phả – Quân Nam - 14B-024.00 - đã xác thực nhà xe

 

XE KHÁCH NINH BÌNH ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Xe 07h30 - Bến xe Ninh Bình đi Bãi Cháy – Anh Thắng 35B-009.35 - xe Samco 29 chỗ

Xe 06h00 - Kim Sơn đi Bãi Cháy – Vũ Ngữ - 35B-004.28 - xe Samco 29 chỗ

Xe 04h00 - Kim Sơn đi Bãi Cháy – Cường Thúy - 35B-009.68 - đã xác thực nhà xe

Xe 18h30 - Nho Quan đi Bãi Cháy – Quân Nam - 14B-024.00 - đã xác thực nhà xe

Xe 12h30 - Nho Quan đi Bãi Cháy – Hải Thắng - xe Samco 29 chỗ

 

 

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021