Xe khách Quảng Ninh - Thái Bình - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH – THÁI BÌNH ( CHIỀU ĐI + CHIỀU VỀ )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, đời mới, wifi

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Thái Bình

Bạn click bấm vào “ THÁI BÌNH VỀ “ để xem các xe từ Thái Bình về Quảng Ninh


Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Thái Bình. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI THÁI BÌNH

Quảng Ninh đi thành phố Thái Bình :

Móng Cái đi TP.Thái Bình : 4h30 | 6h00 | 6h30 | 8h00 | 9h00 | 10h30 | 11h00 | 12h00 | 12h30 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00

Vân Đồn đi TP.Thái Bình : từ 4h30 đến 16h, cách 30 phút / chuyến và 18h40 | 19h30

Cửa Ông, Mông Dương đi TP.Thái Bình : 5h00 | 5h40 | 6h00 | 6h30 | 11h30 | 15h30 | 17h30 |

Cẩm Phả đi TP.Thái Bình : 5h đến 16h30, cách 30 phút có 1 chuyến ( hãng xe Hoàng Hà ) hoặc 3h30 | 5h30 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 8h00 | 8h30 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00

Bãi Cháy đi TP.Thái Bình : 6h đến 17h30, cách 30 phút có 1 chuyến ( hãng xe Hoàng Hà ) hoặc  4h40 | 6h00 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 9h30 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 22h00 | 22h30 | 23h00

Uông Bí đi TP.Thái Bình : 6h30 đến 18h, cách 30 phút có 1 chuyến ( hãng xe Hoàng Hà ) hoặc 5h30 | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 8h30 | 9h30 | 10h00 | 11h30 | 12h30 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 15h00 | 15h30 | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 19h00 | 19h30 | 20h00 | 20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h30 | 23h00 | 23h30 |

 

Quảng Ninh đi Thái Thụy :

Móng Cái đi Thái Thụy : 5h00 | 6h30 | 14h00 | 15h00 | 22h00 |  22h30

Vân Đồn đi Thái Thụy: 13h30

Cửa Ông đi Thái Thụy: có thể bắt xe Móng Cái đi, hoặc xe 13h00 | 14h00 từ bến xe cửa ông đi

Cẩm Phả đi Thái Thụy: 00h00 | 00h30 | 7h00 | 8h30 | 13h30 | 14h00 | 16h00 | 16h45

Bãi Cháy đi Thái Thụy: 01h00 | 01h30 | 8h00 | 9h30 | 14h30 | 15h00 | 17h00 | 17h45

Uông Bí đi Thái Thụy: 01h30 | 02h00 | 8h30 | 10h00 | 15h00 | 15h30 | 17h30 | 18h30

--------------

Quảng Ninh đi Tiền Hải :

Móng Cái đi Tiền Hải : 8h30 | 12h30 | 21h00

Cẩm Phả đi Tiền Hải : 10h30 | 14h30 | 23h00

Bãi Cháy đi Tiền Hải : 11h30 | 15h30 | 00h00

Uông Bí đi Tiền Hải : 12h00 | 16h00 | 00h30

--------------

Quảng Ninh đi Kiến Xương, Hưng Hà :

Móng Cái đi Kiến Xương, Hưng Hà : 11h30 ( kiến xương ) | 19h30 | 21h30

Cẩm Phả đi Hưng Hà : 21h30 | 23h30

Bãi Cháy đi Hưng Hà : 22h30 | 00h30

Uông Bí đi Hưng Hà : 23h00 | 01h00

 

XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI THÁI BÌNH

Xe 22h40 - Móng Cái đi bến xe Thái Bình – xe Ánh Dung 14B-023.70 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Móng Cái đi Chợ Lục – xe 14B-022.26 - ghế ngồi 16 chỗ

Xe 19h30 ngày chẵn và 20h ngày lẻ - Móng Cái đi Quỳnh Côi – xe Xuân Thủy - 17B-010.93 - giường nằm, wifi

Xe 12h30 - Móng Cái đi Tiền Hải – xe Duyệt Thủy - 17B-013.58 - giường nằm, wifi

Xe 21h00 - Móng Cái đi Tiền Hải – xe Duyệt Thủy - 17K-9836 - giường nằm, wifi

Xe 22h00 - Móng Cái đi Thái Thụy – xe Loan Khuông - 17B-014.24 - giường nằm, wifi

Xe 22h00 - Móng Cái đi Thái Thụy – xe Loan Khuông - 17L-1115 - giường nằm, wifi

Xe 22h15 - Móng Cái đi Thái Thụy – xe Quyên Luyến - 17B-004.17 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI THÁI BÌNH

Xe 5h đến 16h, cách 30 phút 1 chuyến - Cẩm Phả đi bến xe Thái Bình – xe Hoàng Hà - ghế ngồi 40 chỗ

Xe 00h40 - Cẩm Phả đi bến xe Thái Bìnhxe Ánh Dung 14B-023.70 - giường nằm, wifi

Xe 16h00 - Cẩm Phả đi Chợ Lục – xe 14B-022.26 - ghế ngồi 16 chỗ

Xe 21h30 ngày chẵn và 22h ngày lẻ - Cẩm Phả đi Quỳnh Côi – xe Xuân Thủy - 17B-010.93 - giường nằm, wifi

Xe 14h30 - Cẩm Phả đi Tiền Hải – xe Duyệt Thủy - 17B-013.58 - giường nằm, wifi

Xe 23h00 - Cẩm Phả đi Tiền Hải – xe Duyệt Thủy - 17K-9836 - giường nằm, wifi

Xe 00h00 - Cẩm Phả đi Thái Thụy – xe Loan Khuông - 17B-014.24 - giường nằm, wifi

Xe 00h00 - Cẩm Phả đi Thái Thụy – xe Loan Khuông - 17L-1115 - giường nằm, wifi

Xe 00h15 - Cẩm Phả đi Thái Thụy – xe Quyên Luyến - 17B-004.17 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI THÁI BÌNH

Xe 6h đến 17h, cách 30 phút 1 chuyến - Bãi Cháy đi bến xe Thái Bình – xe Hoàng Hà - ghế ngồi 40 chỗ

Xe 1h40 - Bãi Cháy đi bến xe Thái Bình – xe Ánh Dung 14B-023.70 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Bãi Cháy đi Chợ Lục – xe 14B-022.26 - ghế ngồi 16 chỗ

Xe 22h30 ngày chẵn và 23h ngày lẻ - Bãi Cháy đi Quỳnh Côi – xe Xuân Thủy - 17B-010.93 - giường nằm, wifi

Xe 15h30 - Bãi Cháy đi Tiền Hải – xe Duyệt Thủy - 17B-013.58 - giường nằm, wifi

Xe 00h00 - Bãi Cháy đi Tiền Hải – xe Duyệt Thủy - 17K-9836 - giường nằm, wifi

Xe 01h00 - Bãi Cháy đi Thái Thụy – xe Loan Khuông - 17B-014.24 - giường nằm, wifi

Xe 01h00 - Bãi Cháy đi Thái Thụy – xe Loan Khuông - 17L-1115 - giường nằm, wifi

Xe 01h00 - Bãi Cháy đi Thái Thụy – xe Quyên Luyến - 17B-004.17 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH VÂN ĐỒN ĐI THÁI BÌNH

Xe 5h15 đến 16h, cách 30 phút 1 chuyến - Vân Đồn đi bến xe Thái Bình – xe Hoàng Hà - ghế ngồi 40 chỗ

 

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Thái Bình. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY :

TP.Thái Bình đi Quảng Ninh :

TP.Thái Bình đi Móng Cái : 00h00 | 00h30 | 01h00 | 01h30 | 3h30 | 4h00 | 10h00 | 10h30 | 17h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30

TP.Thái Bình đi Vân Đồn : 4h30 đến 16h, cách 30 phút/chuyến hoặc 01h30 | 13h30

TP.Thái Bình đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông : từ 4h30 đến 16h, cách 30 phút / chuyến ( hãng xe Hoàng Hà ) hoặc 00h00 | 01h00 | 3h00 | 3h30 | 4h00 | 9h00 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 13h30 | 16h00 | 17h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00 | 22h30 | 23h00 | 23h30

 

Thái Thụy đi Quảng Ninh :

Thái Thụy đi Móng Cái : 4h40 | 5h15 | 13h30 | 19h00 | 20h00 | 20h30

Thái Thụy đi Vân Đồn : 8h00

Thái Thụy đi Cửa Ông : 05h00 | 7h45 |  14h00

Thái Thụy đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả : 4h40 | 5h00 | 7h30 | 8h00 | 13h30 | 14h00 | 19h00 |  20h30 | 20h30

--------------

Tiền Hải đi Quảng Ninh :

Tiền Hải đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Móng Cái : 7h00 | 19h00 | 20h00

--------------

Hưng Hà, Kiến Xương đi Quảng Ninh :

Hưng Hà, Kiến Xương đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Móng Cái : 19h30 | 20h00

 

XE KHÁCH THÁI BÌNH ĐI MÓNG CÁI

Xe 20h00 - Bến xe Thái Bình đi Móng Cái – xe Ánh Dung 14B-023.70 - giường nằm, wifi

Xe 04h40 - Chợ Lục đi Móng Cái – xe 14B-022.26 - ghế ngồi 16 chỗ

Xe 21h10 - Quỳnh Côi đi Móng Cái – xe Xuân Thủy - 17B-010.93 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Tiền Hải đi Móng Cái – xe Duyệt Thủy - 17B-013.58 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Tiền Hải đi Móng Cái – xe Duyệt Thủy - 17K-9836 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Thái Thụy đi Móng Cái – xe Loan Khuông - 17B-014.24 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Thái Thụy đi Móng Cái – xe Loan Khuông - 17L-1115 - giường nằm, wifi

Xe 18h30 - Thái Thụy đi Móng Cái – xe Quyên Luyến - 17B-004.17 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH THÁI BÌNH ĐI CẨM PHẢ 

Xe 5h đến 17h, cách 30 phút 1 chuyến - Bến xe Thái Bình đi Cẩm Phả – ghế ngồi 40 chỗ

Xe 20h00 - Bến xe Thái Bình đi Cẩm Phả – xe Ánh Dung 14B-023.70 - giường nằm, wifi

Xe 4h40 - Chợ Lục đi Cẩm Phả – xe 14B-022.26 - ghế ngồi 16 chỗ

Xe 21h10 - Quỳnh Côi đi Cẩm Phả – xe Xuân Thủy - 17B-010.93 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Tiền Hải đi Cẩm Phả – xe Duyệt Thủy - 17B-013.58 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Tiền Hải đi Cẩm Phả – xe Duyệt Thủy - 17K-9836 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Thái Thụy đi Cẩm Phả – xe Loan Khuông - 17B-014.24 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Thái Thụy đi Cẩm Phả – xe Loan Khuông - 17L-1115 - giường nằm, wifi

Xe 18h30 - Thái Thụy đi Cẩm Phả – xe Quyên Luyến - 17B-004.17 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH THÁI BÌNH ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Xe 5h đến 17h, cách 30 phút 1 chuyến - Bến xe Thái Bình đi Bãi Cháy – xe Hoàng Hà - ghế ngồi 40 chỗ

Xe 20h00 - Bến xe Thái Bình đi Bãi Cháy – xe Ánh Dung 14B-023.70 - giường nằm, wifi

Xe 4h40 - Chợ Lục đi Bãi Cháy – xe 14B-022.26 - ghế ngồi 16 chỗ

Xe 21h10 - Quỳnh Côi đi Bãi Cháy – xe Xuân Thủy - 17B-010.93 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Tiền Hải đi Bãi Cháy – xe Duyệt Thủy - 17B-013.58 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Tiền Hải đi Bãi Cháy – xe Duyệt Thủy - 17K-9836 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Thái Thụy đi Bãi Cháy – xe Loan Khuông - 17B-014.24 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Thái Thụy đi Bãi Cháy – xe Loan Khuông - 17L-1115 - giường nằm, wifi

Xe 18h30 - Thái Thụy đi Bãi Cháy – xe Quyên Luyến - 17B-004.17 - giường nằm, wifi

 

XE KHÁCH THÁI BÌNH ĐI VÂN ĐỒN 

Xe 5h15 đến 16h, cách 30 phút 1 chuyến - Bến xe Thái Bình đi Vân Đồn – xe Hoàng Hà - ghế ngồi 40 chỗ

 

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021