Xe khách Quảng Ninh - Thái Nguyên - anh 1 Xe khách Quảng Ninh - Thái Nguyên - anh 2

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH - THÁI NGUYÊN

Tiện ích : wifi, điều hòa, nước uống

Giờ chạy : Cách 1 tiếng có 1 chuyến từ 05h00 đến 19h00

Lộ Trình : Móng Cái - Tiên Yên - Cẩm Phả - Hạ Long - Uông Bí - Đông Triều - Chí Linh Sao Đỏ - TP Bắc Ninh - Samsung Bắc Ninh - Thái Nguyên

Giá vé : Đang có khuyến mại giá rẻ

 

LIÊN HỆ NHÀ XE :

0347.842.842   |   0949.022.994

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe đặt vé nếu bạn đang truy cập bằng di động )

LỘ TRÌNH XE CHẠY : 

Thái Nguyên - Phổ Yên - Quốc Lộ 3 - Samsung Bắc Ninh - Cầu 18 Bắc Ninh - Quế Võ - Sao Đỏ - Chí Linh - Đông Triều - Uông Bí - Hạ Long - Cẩm Phả - Cửa Ông ( Vân Đồn hoặc Móng Cái tùy chuyến )

 

CÁC XE TỪ THÁI NGUYÊN ĐI QUẢNG NINH :

04h45 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

05h30 - xe 16 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

06h45 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

08h45 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

09h30 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

14h00 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

14h45 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

15h30 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

17h45 - xe samco 40 chỗ - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

18h30 - xe giường nằm - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

19h30 - xe giường nằm - từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ MÓNG CÁI ĐI THÁI NGUYÊN :

05h00 - xe samco 40 chỗ - Móng Cái đi về Thái Nguyên

06h00 - xe samco 40 chỗ - Móng Cái đi về Thái Nguyên

18h00 - xe giường nằm - Móng Cái đi về Thái Nguyên

19h00 - xe giường nằm - Móng Cái đi về Thái Nguyên

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ VÂN ĐỒN ĐI THÁI NGUYÊN :

05h30 - xe samco 40 chỗ - Vân Đồn đi về Thái Nguyên

09h00 - xe samco 40 chỗ - Vân Đồn đi về Thái Nguyên

14h45 - xe samco 40 chỗ - Vân Đồn đi về Thái Nguyên

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ CỬA ÔNG ĐI THÁI NGUYÊN :

04h30 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

06h00 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

06h30 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

07h30 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

08h30 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

09h30 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

12h00 - xe 16 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

13h30 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

15h00 - xe samco 40 chỗ - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

20h30 - xe giường nằm - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

21h30 - xe giường nằm - Cửa Ông đi về Thái Nguyên

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ CẨM PHẢ ĐI THÁI NGUYÊN :

05h00 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

06h30 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

07h00 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

08h00 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

09h00 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

10h00 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

12h30 - xe 16 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

14h00 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

15h30 - xe samco 40 chỗ - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

21h00 - xe giường nằm - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

22h00 - xe giường nằm - Cẩm Phả đi về Thái Nguyên

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ HẠ LONG ĐI THÁI NGUYÊN :

05h30 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

07h00 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

07h30 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

08h30 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

09h30 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

10h30 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

13h00 - xe 16 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

14h30 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

16h00 - xe samco 40 chỗ - Hạ Long đi về Thái Nguyên

21h30 - xe giường nằm - Hạ Long đi về Thái Nguyên

22h30 - xe giường nằm - Hạ Long đi về Thái Nguyên

------------------------------------

 

CÁC XE TỪ UÔNG BÍ ĐI THÁI NGUYÊN :

06h00 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

07h30 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

08h00 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

09h00 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

10h00 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

11h00 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

13h30 - xe 16 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

15h00 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

16h30 - xe samco 40 chỗ - Uông Bí đi về Thái Nguyên

22h00 - xe giường nằm - Uông Bí đi về Thái Nguyên

23h00 - xe giường nằm - Uông Bí đi về Thái Nguyên

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021