Xe khách Lạng Sơn - Vĩnh Phúc - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH LẠNG SƠN - VĨNH PHÚC ( CHIỀU ĐI + CHIỀU VỀ )

Loại xe : xe 16 chỗ, 29 chỗ

Tiện ích : wifi, điều hòa, nước uống

Bên dưới chúng tôi có danh sách các nhà xe tuyến Lạng Sơn - Vĩnh Phúc cả chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào " LẠNG SƠN ĐI " để xem các xe từ Lạng Sơn đi Vĩnh Phúc

Bạn click bấm vào " VĨNH PHÚC VỀ " để xem các xe từ Vĩnh Phúc về Lạng Sơn

 

Giờ chạy các xe từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường  :

05h30 | 6h30 | 7h00 | 7h15 | 08h00 | 09h00 | 09h45 | 12h45 | 13h30 | 14h00 | 14h15 

Giờ chạy các xe từ Lạng Sơn đi Phúc Yên :

10h30 | 11h45 | 12h30 | 13h00 | 14h00 | 14h30

Giờ chạy các xe từ Lạng Sơn đi Vĩnh Yên :

07h45 | 08h45 

Giờ chạy các xe từ Lạng Sơn đi Lập Thạch :

11h30 | 12h30 

 

Để biết số điện thoại nhà xe bạn cần để gọi đón bạn tận nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng , bạn làm theo các bước :

Bước 1 : Gọi điện tới số tổng đài dưới đây ( thời gian hoạt động từ 7h00 sáng đến 21h30 tối hàng ngày )

1900.0187

( Bạn click bấm vào sđt trên để gọi luôn cho chúng tôi nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Bước 2 : Sau khi bạn đưa yêu cầu với chúng tôi, bạn chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ gửi số điện thoại nhà xe bạn cần qua tin nhắn SMS cho bạn để bạn gọi cho lái xe đón bạn tại nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng.

 

Danh sách các xe từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường

* Xe 5h30 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88B-004.66 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 6h30 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88K-5184 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 7h00 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88K-4859 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 7h15 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88B-003.77 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 08h00 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88B-000.22 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 09h00 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88B-005.40 - Xe 16 chỗ

-------------------

* Xe 09h45 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88B-003.85 - Xe 16 chỗ - Mạnh Quỳnh

-------------------

* Xe 12h45 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 16 chỗ - 88B-005.66 - Mạnh Quỳnh

-------------------

* Xe 13h30 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 16 chỗ - 88B-006.22 - Mạnh Quỳnh

-------------------

* Xe 14h00 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe Hiền Nhung

-------------------

* Xe 14h15 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Tường, Xe 88B-007.37 - Xe 16 chỗ

-------------------

 

Danh sách các xe từ Lạng Sơn đi Phúc Yên

* Xe 10h30 từ Lạng Sơn đi Phúc Yên, Xe 88B-001.69 - nhà xe Đạo Hiền - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 11h45 từ Lạng Sơn đi Phúc Yên, Xe 88B-001.35 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 12h30 từ Lạng Sơn đi Phúc Yên, Xe 88B-003.70 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 13h00 từ Lạng Sơn đi Phúc Yên, Xe 88B-141.82 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 14h00 từ Lạng Sơn đi Phúc Yên, Xe 88B-000.97 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 14h30 từ Lạng Sơn đi Phúc Yên, Xe Đạo Hiền

------------------

 

Danh sách các xe từ Lạng Sơn đi Vĩnh Yên

* Xe 8h45 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Yên, xe 16 chỗ wifi - 19B-009.04 - Hải Hiền

------------------

* Xe 7h45 từ Lạng Sơn đi Vĩnh Yên, Xe Hiền Nhung - 29 chỗ

------------------

 

Danh sách các xe từ Lạng Sơn đi Lập Thạch

* Xe 11h30 từ Lạng Sơn đi Lập Thạch, Xe 88K-1123 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 12h30 từ Lạng Sơn đi Lập Thạch, 88B-006.53 - Dương Thu - Xe 29 chỗ

------------------

Để biết số điện thoại nhà xe bạn cần để gọi đón bạn tận nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng , bạn làm theo các bước :

Bước 1 : Gọi điện tới số tổng đài dưới đây ( thời gian hoạt động từ 7h00 sáng đến 21h30 tối hàng ngày )

1900.0187

( Bạn click bấm vào sđt trên để gọi luôn cho chúng tôi nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Bước 2 : Sau khi bạn đưa yêu cầu với chúng tôi, bạn chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ gửi số điện thoại nhà xe bạn cần qua tin nhắn SMS cho bạn để bạn gọi cho lái xe đón bạn tại nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng.

 

 

Giờ chạy các xe từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn  :

02h00 | 2h15 | 03h00 | 04h00 | 4h15 | 05h30 | 6h00 | 6h30 | 12h00 | 12h15 | 12h45

Giờ chạy các xe từ Phúc Yên đi Lạng Sơn :

05h00 | 05h30 | 06h00 | 06h15 | 6h45 | 7h00 

Giờ chạy các xe từ Vĩnh Yên đi Lạng Sơn :

03h00 | 4h50 

Giờ chạy các xe từ Lập Thạch đi Lạng Sơn :

05h00 | 06h00 

 

Để biết số điện thoại nhà xe bạn cần để gọi đón bạn tận nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng , bạn làm theo các bước :

Bước 1 : Gọi điện tới số tổng đài dưới đây ( thời gian hoạt động từ 7h00 sáng đến 21h30 tối hàng ngày )

1900.0187

( Bạn click bấm vào sđt trên để gọi luôn cho chúng tôi nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Bước 2 : Sau khi bạn đưa yêu cầu với chúng tôi, bạn chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ gửi số điện thoại nhà xe bạn cần qua tin nhắn SMS cho bạn để bạn gọi cho lái xe đón bạn tại nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng.

 

Danh sách các xe từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn

* Xe 2h00 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88K-4859 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 2h15 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88B-003.77 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 3h00 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88B-000.22 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 4h00 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88B-005.40 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 4h15 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88B-003.85 - Mạnh Quỳnh - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 5h30 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88B-007.37 - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 6h00 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe Hiền Nhung

------------------

* Xe 6h30 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88B-006.22 - Mạnh Quỳnh - Xe 16 chỗ

------------------

* Xe 12h00 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88K-5184 - Xe 16 chỗ

-------------------

* Xe 12h15 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn Xe 88B-004.66 - Xe 16 chỗ

-------------------

* Xe 12h45 từ Vĩnh Tường đi Lạng Sơn, Xe 88B-005.66 - Mạnh Quỳnh

-------------------

 

Danh sách các xe từ Phúc Yên đi Lạng Sơn

* Xe 05h00 từ Phúc Yên đi Lạng Sơn, Xe 88B-001.69 - nhà xe Đạo Hiền - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 05h30 từ Phúc Yên đi Lạng Sơn, Xe 88B-001.35 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 06h00 từ Phúc Yên đi Lạng Sơn, Xe 88B-003.70 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 06h15 từ Phúc Yên đi Lạng Sơn, Xe 88B-000.97 - Trường Giang - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 06h45 từ Phúc Yên đi Lạng Sơn, Xe 88B-141.82 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 07h00 từ Phúc Yên đi Lạng Sơn, Xe Đạo Hiền

------------------

 

Danh sách các xe từ Vĩnh Yên đi Lạng Sơn

* Xe 03h00 từ Vĩnh Yên đi Lạng Sơn, Xe Hiền Nhung - 29 chỗ

------------------

* Xe 04h50 từ Vĩnh Yên đi Lạng Sơn, Xe Hải Hiền - 29 chỗ

------------------

 

Danh sách các xe từ Yên Lạc – Lập Thạch đi Lạng Sơn

* Xe 05h00 từ Lập Thạch đi Lạng Sơn, Xe 88K-1123 - Xe 29 chỗ

------------------

* Xe 06h00 từ Lập Thạch đi Lạng Sơn, Xe 88B-006.53 - Dương Thu - Xe 29 chỗ

------------------

 

Để biết số điện thoại nhà xe bạn cần để gọi đón bạn tận nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng , bạn làm theo các bước :

Bước 1 : Gọi điện tới số tổng đài dưới đây ( thời gian hoạt động từ 7h00 sáng đến 21h30 tối hàng ngày )

1900.0187

( Bạn click bấm vào sđt trên để gọi luôn cho chúng tôi nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Bước 2 : Sau khi bạn đưa yêu cầu với chúng tôi, bạn chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ gửi số điện thoại nhà xe bạn cần qua tin nhắn SMS cho bạn để bạn gọi cho lái xe đón bạn tại nhà, đón giữa đường hoặc gửi hàng.

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021