Xe khách Quảng Ninh - Thanh Hóa - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH – THANH HÓA ( CHIỀU ĐI + CHIỀU VỀ )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, đời mới, wifi

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Thanh Hóa

Bạn click bấm vào “ THANH HÓA VỀ “ để xem các xe từ Thanh Hóa về Quảng Ninh

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Thanh Hóa. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI THANH HÓA

Quảng Ninh đi Thanh Hóa :

Móng Cái đi Thanh Hóa : 4h30 | 6h15 | 13h00 | 14h30 | 15h30 ( lẻ âm lịch ) | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h30 ( lẻ âm lịch ) | 20h00

Mông Dương, Vân Đồn đi Thanh Hóa : 6h00 ( Mông Dương ) | 19h30 ( Vân Đồn )

Bến Xe Cửa Ông đi Thanh Hóa : 5h00 | 5h40 ( chẵn âm lịch ) | 6h30 | 11h30

Cẩm Phả đi Thanh Hóa : 5h30 | 6h00 ( chẵn âm lịch ) | 6h30 | 7h00 | 8h00 | 12h00 | 15h00 | 16h30 | 17h30 ( lẻ âm lịch ) |  18h00 ( lẻ âm lịch ) | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 21h30 | 22h00

Bãi Cháy đi Thanh Hóa : 6h30 | 7h00 ( chẵn âm lịch ) | 7h30 | 8h00 | 9h00 | 13h00 | 16h00 | 17h30 | 18h30 ( lẻ âm lịch ) |  19h00 ( lẻ âm lịch ) | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 22h30 | 23h00

Uông Bí đi Thanh Hóa : 7h00 | 7h30 ( chẵn âm lịch ) | 8h00 | 8h30 | 9h30 | 13h30 | 16h30 | 18h00 | 19h00 ( lẻ âm lịch ) |  19h30 ( lẻ âm lịch ) | 20h30 | 21h30 | 22h30 | 23h00 | 23h30

 

XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI THANH HÓA

Xe 05h00 - Móng Cái đi Thanh Hóa – xe Chính Bích 36B-019.28 - giường nằm, wifi

Xe 18h00 - Móng Cái đi Thanh Hóa – xe Quân Nam 14B-006.17 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Móng Cái đi Thanh Hóa – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Móng Cái đi Sầm Sơn – xe Quân Nam - giường nằm, wifi

Xe 17h00 ngày lẻ âm lịch - Móng Cái đi Triệu Sơn – xe Hải Định - giường nằm, wifi

Xe 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h30 ngày chẵn âm lịch - Móng Cái đi Triệu Sơn – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - giường nằm, wifi

Xe 06h30 | 20h00 - Móng Cái đi Nghi Sơn – xe Quang Đông - giường nằm, wifi

Xe 18h30 | 20h30 - Móng Cái đi Tĩnh Gia – xe Quang Đông 36B-023.99- giường nằm, wifi

Xe 16h00 - Móng Cái đi Như Thanh – xe Ka Long 14B-025.10 - giường nằm, wifi

 ------------------

 

XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI THANH HÓA

Xe 07h00 - Cẩm Phả đi Thanh Hóa – xe Chính Bích 36B-019.28 - giường nằm, wifi

Xe 20h00 - Cẩm Phả đi Thanh Hóa – xe Quân Nam 14B-006.17 - giường nằm, wifi

Xe 21h30 - Cẩm Phả đi Thanh Hóa – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - giường nằm, wifi

Xe 19h00 - Cẩm Phả đi Sầm Sơn – xe Quân Nam - giường nằm, wifi

Xe 19h00 ngày lẻ âm lịch - Cẩm Phả đi Triệu Sơn – xe Hải Định - giường nằm, wifi

Xe 15h00 ngày lẻ âm lịch, 18h30 ngày chẵn âm lịch - Cẩm Phả đi Triệu Sơn – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - giường nằm, wifi

Xe 08h30 | 22h00 - Cẩm Phả đi Nghi Sơn – xe Quang Đông - giường nằm, wifi

Xe 20h30 | 22h30 - Cẩm Phả đi Tĩnh Gia – xe Quang Đông 36B-023.99- giường nằm, wifi

Xe 18h00 - Cẩm Phả đi Như Thanh – xe Ka Long 14B-025.10 - giường nằm, wifi

--------------------

 

XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI THANH HÓA

Xe 07h30 - Hạ Long đi Thanh Hóa – xe Chính Bích 36B-019.28 - giường nằm, wifi

Xe 20h30 - Hạ Long đi Thanh Hóa – xe Quân Nam 14B-006.17 - giường nằm, wifi

Xe 22h00 - Hạ Long đi Thanh Hóa – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Hạ Long đi Sầm Sơn – xe Quân Nam - giường nằm, wifi

Xe 19h30 ngày lẻ âm lịch - Hạ Long đi Triệu Sơn – xe Hải Định - giường nằm, wifi

Xe 15h30 ngày lẻ âm lịch, 19h00 ngày chẵn âm lịch - Hạ Long đi Triệu Sơn – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - giường nằm, wifi

Xe 08h30 | 22h00 - Hạ Long đi Nghi Sơn – xe Quang Đông - giường nằm, wifi

Xe 21h00 | 23h00 - Hạ Long đi Tĩnh Gia – xe Quang Đông 36B-023.99- giường nằm, wifi

Xe 18h30 - Hạ Long đi Như Thanh – xe Ka Long 14B-025.10 - giường nằm, wifi

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Thanh Hóa. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY :

Thanh Hóa đi Móng Cái : 5h00 | 5h45 | 6h00 | 7h00 ( chẵn âm lịch ) | 13h00 | 14h00 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h30 | 18h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h00 | 19h30

Thanh Hóa đi Mông Dương, Vân Đồn : 10h00 ( vân đồn ) | 14h30 ( mông dương )

Thanh Hóa đi bến xe Cửa Ông : 4h45 | 5h00 | 5h45 | 6h30

Thanh Hóa đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả : 4h45 | 5h00 | 5h45 | 6h30 | 7h00 ( chẵn âm lịch ) | 10h00 | 13h00 | 14h00 | 14h30 | 15h30 | 16h00 | 16h30 | 17h30 | 18h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h00 | 19h30

 

XE KHÁCH THANH HÓA ĐI MÓNG CÁI

Xe 15h30 - Thanh Hóa đi Móng Cái – xe Chính Bích 36B-019.28 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Thanh Hóa đi Móng Cái – xe Quân Nam 14B-006.17 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Thanh Hóa đi Móng Cái – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - giường nằm, wifi

Xe 16h00 - Sầm Sơn đi Móng Cái – xe Quân Nam - giường nằm, wifi

Xe 15h00 ngày chẵn âm lịch - Triệu Sơn đi Móng Cái – xe Hải Định - giường nằm, wifi

Xe 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h00 ngày chẵn âm lịch - Triệu Sơn đi Móng Cái – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - giường nằm, wifi

Xe 06h00 | 17h30 - Nghi Sơn đi Móng Cái – xe Quang Đông - giường nằm, wifi

Xe 10h00 | 21h00 - Tĩnh Gia đi Móng Cái – xe Quang Đông 36B-023.99- giường nằm, wifi

Xe 16h30 - Như Thanh đi Móng Cái – xe Ka Long 14B-025.10 - giường nằm, wifi

 ---------------

 

XE KHÁCH THANH HÓA ĐI CẨM PHẢ

Xe 15h30 - Thanh Hóa đi Cẩm Phả – xe Chính Bích 36B-019.28 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Thanh Hóa đi Cẩm Phả – xe Quân Nam 14B-006.17 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Thanh Hóa đi Cẩm Phả – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - giường nằm, wifi

Xe 16h00 - Sầm Sơn đi Cẩm Phả – xe Quân Nam - giường nằm, wifi

Xe 15h00 ngày chẵn âm lịch - Triệu Sơn đi Cẩm Phả – xe Hải Định - giường nằm, wifi

Xe 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h00 ngày chẵn âm lịch - Triệu Sơn đi Cẩm Phả – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - giường nằm, wifi

Xe 06h00 | 17h30 - Nghi Sơn đi Cẩm Phả – xe Quang Đông - giường nằm, wifi

Xe 10h00 | 21h00 - Tĩnh Gia đi Cẩm Phả – xe Quang Đông 36B-023.99- giường nằm, wifi

Xe 16h30 - Như Thanh đi Cẩm Phả – xe Ka Long 14B-025.10 - giường nằm, wifi

 --------------

 

XE KHÁCH THANH HÓA ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Xe 15h30 - Thanh Hóa đi Hạ Long – xe Chính Bích 36B-019.28 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Thanh Hóa đi Hạ Long – xe Quân Nam 14B-006.17 - giường nằm, wifi

Xe 19h30 - Thanh Hóa đi Hạ Long – xe Mạnh Quỳnh 14B-017.40 - giường nằm, wifi

Xe 16h00 - Sầm Sơn đi Hạ Long – xe Quân Nam - giường nằm, wifi

Xe 15h00 ngày chẵn âm lịch - Triệu Sơn đi Hạ Long – xe Hải Định - giường nằm, wifi

Xe 13h00 ngày lẻ âm lịch, 16h00 ngày chẵn âm lịch - Triệu Sơn đi Hạ Long – xe Huyên Hồng 36B-010.36 - giường nằm, wifi

Xe 06h00 | 17h30 - Nghi Sơn đi Hạ Long – xe Quang Đông - giường nằm, wifi

Xe 10h00 | 21h00 - Tĩnh Gia đi Hạ Long – xe Quang Đông 36B-023.99- giường nằm, wifi

Xe 16h30 - Như Thanh đi Hạ Long – xe Ka Long 14B-025.10 - giường nằm, wifi

 

 

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021