Xe khách Quảng Ninh - Nghệ An - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Mô tả

XE KHÁCH QUẢNG NINH – NGHỆ AN ( CHIỀU ĐI + CHIỀU VỀ )

Loại xe : Xe giường nằm cao cấp, đời mới, sang trọng, wifi

Bên dưới chúng tôi có danh sách chiều đi và chiều về.

Bạn click bấm vào “ QUẢNG NINH ĐI “ để xem các xe từ Quảng Ninh đi Nghệ An

Bạn click bấm vào “ NGHỆ AN VỀ “ để xem các xe từ Nghệ An về Quảng Ninh


Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Nghệ An. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY QUẢNG NINH ĐI NGHỆ AN

Quảng Ninh đi Nghệ An :

Móng Cái đi Nghệ An : 8h00 | 10h00 ( lẻ âm lịch ) | 12h00 ( chẵn âm lịch ) | 12h30 | 14h00 | 16h30 | 16h45 | 17h00 | 17h30 | 18h00 | 19h00 | 19h30 ( chẵn âm lịch ) | 20h00 ( chẵn âm lịch )

Vân Đồn, Cửa Ông đi Nghệ An : 17h30 ( bến xe Cửa Ông ) | 18h45 ( bến xe Vân Đồn )

Cẩm Phả đi Nghệ An : 3h40 | 8h00 | 12h00 | 14h00 | 16h00 | 16h30 | 17h00 ( lẻ âm lịch ) | 18h00 | 18h30 |  19h00 | 19h30 | 20h00 | 21h00 | 21h30 ( chẵn âm lịch ) | 22h00 ( chẵn âm lịch )

Bãi Cháy đi Nghệ An : 4h40 | 9h00 | 13h00 | 15h00 | 17h00 | 17h30 | 18h00 ( lẻ âm lịch ) | 19h00 | 19h30 |  20h00 | 20h30 | 21h00 | 22h00 | 22h30 ( chẵn âm lịch ) | 23h00 ( chẵn âm lịch )

Uông Bí đi Nghệ An : 5h30 | 9h30 | 13h30 | 15h30 | 17h30 | 18h00 | 18h30 ( lẻ âm lịch ) | 19h30 | 20h00 |  20h30 | 21h00 | 21h30 | 22h30 | 23h00 ( chẵn âm lịch ) | 23h30 ( chẵn âm lịch )

 

XE KHÁCH MÓNG CÁI ĐI NGHỆ AN

Xe 7h45 - Móng Cái đi Nghệ An ( Con Cuông ) – xe Lâm Oanh 37B-014.03 - giường nằm, wifi

Xe 9h45 - Móng Cái đi Nghệ An – xe Hoài Tùng 37B-013.63 - giường nằm, wifi

Xe 12h00 - Móng Cái đi Nghệ An – xe Dung Nhung 37B-013.83 - giường nằm, wifi

Xe 12h00 - Móng Cái đi Nghệ An ( Quế Phong ) – xe Kiện Sáu 37B-019.25 - giường nằm, wifi

Xe 13h30 - Móng Cái đi Nghệ An ( Con Cuông ) – xe 14B-008.36 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Móng Cái đi Nghệ An ( Tương Dương ) – xe Ka Long 14B-017.09 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Móng Cái đi Nghệ An – xe Việt Sơn Anh 14B-014.47 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Móng Cái đi Nghệ An ( Nghĩa Đàn ) – xe 14B-023.15 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h00, ngày lẻ âm lịch 19h00 - Móng Cái đi Nghệ An ( bến xe Vinh ) – xe Ka Long 14B-016.78 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h30, ngày lẻ âm lịch 18h45 - Móng Cái đi Nghệ An – xe Việt Sơn Anh 14B-023.25 - giường nằm, wifi

Xe 18h15 ( có 2 xe chạy cùng giờ ) - Móng Cái đi Nghệ An – xe Huy Hoàng 14B-019.26 và 14P-4000 - giường nằm, wifi

Xe 19h20 - Móng Cái đi Nghệ An ( Vinh )xe Ka Long 14B-022.76 - giường nằm, wifi

Xe 19h50 - Móng Cái đi Nghệ An ( Vinh ) xe Ka Long 14B-025.61 - giường nằm, wifi

--------------------

 

XE KHÁCH CẨM PHẢ ĐI NGHỆ AN

Xe 9h45 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( Con Cuông ) – xe Lâm Oanh 37B-014.03 - giường nằm, wifi

Xe 11h45 - Cẩm Phả đi Nghệ An – xe Hoài Tùng 37B-013.63 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Cẩm Phả đi Nghệ An – xe Dung Nhung 37B-013.83 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( Quế Phong ) – xe Kiện Sáu 37B-019.25 - giường nằm, wifi

Xe 15h30 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( Con Cuông ) – xe 14B-008.36 - giường nằm, wifi

Xe 16h00 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( Tương Dương ) – xe Ka Long 14B-017.09 - giường nằm, wifi

Xe 19h00 - Cẩm Phả đi Nghệ An – xe Việt Sơn Anh 14B-014.47 - giường nằm, wifi

Xe 19h00 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( Nghĩa Đàn ) – xe 14B-023.15 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 19h00, ngày lẻ âm lịch 21h00 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( bến xe Vinh ) – xe Ka Long 14B-016.78 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 19h30, ngày lẻ âm lịch 20h45 - Cẩm Phả đi Nghệ An – xe Việt Sơn Anh 14B-023.25 - giường nằm, wifi

Xe 20h15 ( có 2 xe chạy cùng giờ ) - Cẩm Phả đi Nghệ An – xe Huy Hoàng 14B-019.26 và 14P-4000 - giường nằm, wifi

Xe 21h20 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( Vinh )xe Ka Long 14B-022.76 - giường nằm, wifi

Xe 21h50 - Cẩm Phả đi Nghệ An ( Vinh ) xe Ka Long 14B-025.61 - giường nằm, wifi

 -----------------

 

XE KHÁCH HẠ LONG ( BÃI CHÁY ) ĐI NGHỆ AN

Xe 9h45 - Hạ Long đi Nghệ An ( Con Cuông ) – xe Lâm Oanh 37B-014.03 - giường nằm, wifi

Xe 11h45 - Hạ Long đi Nghệ An – xe Hoài Tùng 37B-013.63 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Hạ Long đi Nghệ An – xe Dung Nhung 37B-013.83 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Hạ Long đi Nghệ An ( Quế Phong ) – xe Kiện Sáu 37B-019.25 - giường nằm, wifi

Xe 15h30 - Hạ Long đi Nghệ An ( Con Cuông ) – xe 14B-008.36 - giường nằm, wifi

Xe 16h00 - Hạ Long đi Nghệ An ( Tương Dương ) – xe Ka Long 14B-017.09 - giường nằm, wifi

Xe 19h00 - Hạ Long đi Nghệ An – xe Việt Sơn Anh 14B-014.47 - giường nằm, wifi

Xe 19h00 - Hạ Long đi Nghệ An ( Nghĩa Đàn ) – xe 14B-023.15 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 19h00, ngày lẻ âm lịch 21h00 - Hạ Long đi Nghệ An ( bến xe Vinh ) – xe Ka Long 14B-016.78 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 19h30, ngày lẻ âm lịch 20h45 - Hạ Long đi Nghệ An – xe Việt Sơn Anh 14B-023.25 - giường nằm, wifi

Xe 20h15 ( có 2 xe chạy cùng giờ ) - Hạ Long đi Nghệ An – xe Huy Hoàng 14B-019.26 và 14P-4000 - giường nằm, wifi

Xe 21h20 - Hạ Long đi Nghệ An ( Vinh )xe Ka Long 14B-022.76 - giường nằm, wifi

Xe 21h50 - Hạ Long đi Nghệ An ( Vinh ) xe Ka Long 14B-025.61 - giường nằm, wifi

 

Dưới đây là thông tin giờ chạy, loại xe, điểm đi, điểm đến, tên các nhà xe tuyến Quảng Ninh - Nghệ An. Bạn hãy bấm vào dòng tô đỏ bên dưới để đến phần hỏi số điện thoại của nhà xe nếu bạn cần số điện thoại nhà xe trong danh sách bên dưới để gọi đón bạn hoặc gửi hàng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ GỌI HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE BẠN CẦN

 

Nghệ An đi Quảng Ninh :

Nghệ An đi Móng Cái : 13h00 | 14h30 | 15h00 ( lẻ âm lịch ) | 15h30 | 16h00 ( chẵn âm lịch ) | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h00 ( chẵn âm lịch )

Nghệ An đi bến xe Cửa Ông, Vân Đồn : 18h00 ( cửa ông ) | 19h15 ( vân đồn )

Nghệ An đi Uông Bí, Bãi Cháy, Cẩm Phả : 4h30 | 5h30 | 13h00 | 14h30 | 15h00 ( lẻ âm lịch ) | 15h30 | 16h00 ( chẵn âm lịch ) | 16h30 | 17h00 | 17h30 | 18h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h00 ( chẵn âm lịch ) | 19h15

 

XE KHÁCH NGHỆ AN ĐI MÓNG CÁI

Xe 14h30 - Nghệ An ( Con Cuông ) đi Móng Cái – xe Lâm Oanh 37B-014.03 - giường nằm, wifi

Xe 09h50 - Nghệ An đi Móng Cái – xe Hoài Tùng 37B-013.63 - giường nằm, wifi

Xe 15h00 - Nghệ An đi Móng Cái – xe Dung Nhung 37B-013.83 - giường nằm, wifi

Xe 12h00 - Nghệ An ( Quế Phong ) đi Móng Cái – xe Kiện Sáu 37B-019.25 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Nghệ An ( Con Cuông ) đi Móng Cái – xe 14B-008.36 - giường nằm, wifi

Xe 12h30 - Nghệ An ( Tương Dương ) đi Móng Cái – xe Ka Long 14B-017.09 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Nghệ An đi Móng Cái – xe Việt Sơn Anh 14B-014.47 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Nghệ An ( Nghĩa Đàn ) đi Móng Cái – xe 14B-023.15 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h00, ngày lẻ âm lịch 19h00 - Nghệ An ( bến xe Vinh ) đi Móng Cái – xe Ka Long 14B-016.78 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h00, ngày lẻ âm lịch 17h30 - Nghệ An đi Móng Cái – xe Việt Sơn Anh 14B-023.25 - giường nằm, wifi

Xe 18h15 ( có 2 xe chạy cùng giờ ) - Nghệ An đi Móng Cái – xe Huy Hoàng 14B-019.26 và 14P-4000 - giường nằm, wifi

Xe 15h00 - Nghệ An ( Vinh ) đi Móng Cái – xe Ka Long 14B-022.76 - giường nằm, wifi 

Xe 16h00 - Nghệ An ( Vinh ) đi Móng Cái – xe Ka Long 14B-025.61 - giường nằm, wifi

 -------------

 

XE KHÁCH NGHỆ AN ĐI CẨM PHẢ

Xe 14h30 - Nghệ An ( Con Cuông ) đi Cẩm Phả – xe Lâm Oanh 37B-014.03 - giường nằm, wifi

Xe 09h50 - Nghệ An đi Cẩm Phả – xe Hoài Tùng 37B-013.63 - giường nằm, wifi

Xe 15h00 - Nghệ An đi Cẩm Phả – xe Dung Nhung 37B-013.83 - giường nằm, wifi

Xe 12h00 - Nghệ An ( Quế Phong ) đi Cẩm Phả – xe Kiện Sáu 37B-019.25 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Nghệ An ( Con Cuông ) đi Cẩm Phả – xe 14B-008.36 - giường nằm, wifi

Xe 12h30 - Nghệ An ( Tương Dương ) đi Cẩm Phả – xe Ka Long 14B-017.09 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Nghệ An đi Cẩm Phả – xe Việt Sơn Anh 14B-014.47 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Nghệ An ( Nghĩa Đàn ) đi Cẩm Phả – xe 14B-023.15 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h00, ngày lẻ âm lịch 19h00 - Nghệ An ( bến xe Vinh ) đi Cẩm Phả – xe Ka Long 14B-016.78 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h00, ngày lẻ âm lịch 17h30 - Nghệ An đi Cẩm Phả – xe Việt Sơn Anh 14B-023.25 - giường nằm, wifi

Xe 18h15 ( có 2 xe chạy cùng giờ ) - Nghệ An đi Cẩm Phả – xe Huy Hoàng 14B-019.26 và 14P-4000 - giường nằm, wifi

Xe 15h00 - Nghệ An ( Vinh ) đi Cẩm Phả – xe Ka Long 14B-022.76 - giường nằm, wifi 

Xe 16h00 - Nghệ An ( Vinh ) đi Cẩm Phả – xe Ka Long 14B-025.61 - giường nằm, wifi

 -----------------

 

XE KHÁCH NGHỆ AN ĐI HẠ LONG ( BÃI CHÁY )

Xe 14h30 - Nghệ An ( Con Cuông ) đi Hạ Long – xe Lâm Oanh 37B-014.03 - giường nằm, wifi

Xe 09h50 - Nghệ An đi Hạ Long – xe Hoài Tùng 37B-013.63 - giường nằm, wifi

Xe 15h00 - Nghệ An đi Hạ Long – xe Dung Nhung 37B-013.83 - giường nằm, wifi

Xe 12h00 - Nghệ An ( Quế Phong ) đi Hạ Long – xe Kiện Sáu 37B-019.25 - giường nằm, wifi

Xe 14h00 - Nghệ An ( Con Cuông ) đi Hạ Long – xe 14B-008.36 - giường nằm, wifi

Xe 12h30 - Nghệ An ( Tương Dương ) đi Hạ Long – xe Ka Long 14B-017.09 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Nghệ An đi Hạ Long – xe Việt Sơn Anh 14B-014.47 - giường nằm, wifi

Xe 17h00 - Nghệ An ( Nghĩa Đàn ) đi Hạ Long – xe 14B-023.15 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h00, ngày lẻ âm lịch 19h00 - Nghệ An ( bến xe Vinh ) đi Hạ Long – xe Ka Long 14B-016.78 - giường nằm, wifi

Xe ngày chẵn âm lịch 17h00, ngày lẻ âm lịch 17h30 - Nghệ An đi Hạ Long – xe Việt Sơn Anh 14B-023.25 - giường nằm, wifi

Xe 18h15 ( có 2 xe chạy cùng giờ ) - Nghệ An đi Hạ Long – xe Huy Hoàng 14B-019.26 và 14P-4000 - giường nằm, wifi

Xe 15h00 - Nghệ An ( Vinh ) đi Hạ Long – xe Ka Long 14B-022.76 - giường nằm, wifi 

Xe 16h00 - Nghệ An ( Vinh ) đi Hạ Long – xe Ka Long 14B-025.61 - giường nằm, wifi

 

 
THONGTINXEKHACH.COM - cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe trên cả nước cho bạn dùng để gọi tài xế đón bạn hoặc gửi hàng

Sản phẩm hoạt động miễn phí phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho các bạn cần tìm xe khách

 

KẾT NỐI VỚI THONGTINXEKHACH.COM TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI

facebook_logo_150x150     youtube     googleplus_logo_02_300x300     twitter_logo_300x300

 

copyright @2020 thongtinxekhach.com - website đang chạy thử nghiệm từ tháng 2 - 2021